• Pogrzeby ziemne, kremacje, ekshumacje, przewóz zmarłych
 • dyżur całodobowy
 • sprzedaż: trumien, urn, krzyży, obramowań grobów, tabliczek znamieniowych, relikawiarzy oraz odzieży żałobnej
 • przewóz zmarłych na terenie kraju i Europy
 • kremacja (spopielanie) w Ostravie i Bytomiu
 • do dyspozycji żałobników kaplice pogrzebowe
 • własne chłodnie firmy Rezon
 • wieńce, wiązanki, kwiaty - (własna pracownia florystyczna)
 • nekrologi (klepsydry), podziękowania, ogłoszenia w prasie lokalnej i krajowej.
 • pomoc w uzyskaniu świadczeń emerytalno - rentowych
 • formalności pogrzebowe w urzędach i kancelariach parafialnych
 • tłumaczenia aktów zgonu
 • porady prawno - pogrzebowe
 • Dyplomowany mistrz ceremoniału pogrzebowego: mgr Bolesław Andrzej Lewandowski